Elke mens bewandelt zijn eigen unieke weg. Soms lopen we vast. Relationele en seksuele problemen blijven vaak aanwezig op ons pad omdat we schrik of schaamte ervaren om hierover te spreken. Therapie kan heel bevrijdend zijn.

nudus

Nudus < Latijns - "Naakt - Ontbloot"

Relationele en seksuele problemen vragen dat we een intiem beeld van onszelf schetsen. Net daarom vind ik het in therapie heel erg belangrijk dat je je comfortabel kan voelen tijdens het spreken. Ik ben me ervan bewust dat dit niet de meest evidente thema's zijn om over te praten en hecht er dan ook veel belang aan dat je zonder schuld of schaamte kan spreken.

Relationele en seksuele problemen zijn heel uiteenlopend en iedereen beleeft deze op zijn eigen manier. Toch zijn er bepaalde klachten, problemen die we wel kunnen benoemen.

  • Communicatieproblemen
  • Verder na relatiebreuk
  • Zich niet goed in de relatie voelen
  • Genderidentiteit of seksuele identiteit 
  • Pijn bij het vrijen
  • Verschil in verlangen/zin 
  • Problemen rond opwinding zoals bv erectiestoornissen
  • Problemen rond orgasme zoals bv vroegtijdig klaarkomen
  • Ziekte en/of beperking
  • Seksueel misbruik

Vanzelfsprekend gaat het nog veel ruimer dan dit. Relaties en seksualiteit worden mee gevormd door je levensgeschiedenis, waarden en normen, maatschappelijke visies, etc. Ook voor een minder duidelijk omschreven klacht kan je dus zeker contact opnemen.

over mezelf

visie

Mijn naam is Febe Peers. Als therapeut probeer ik te vertrekken vanuit wie je bent en wat je meebrengt. Dit is voor elke mens anders. Deze inspirerende gedachte zette aan tot verscheidene opleidingen waarin telkens aandacht is voor de mens in zijn geheel. Ook doorheen jobs is het steeds een basisprincipe om een veilige omgeving te bieden waarin elk verhaal in zijn eigenheid aan bod kan komen.

opleiding

psycholoog – seksuoloog
Universiteit Gent

Bijkomende therapeutische opleidingen
- Partnerrelatietherapie Interactie Academie Antwerpen
- Gestalttherapie i.o. IVC Kortrijk

praktisch

locatie

De praktijk is gelegen bij me thuis. Deze bevindt zich in de Wittestraat 26, 8501 Heule.

contact

afspraken

De eerste stap is het maken van een afspraak. Dit kan telefonisch op het nummer 0479 37 20 26 of via het contactformulier.

De eerste gesprekken zijn vaak verkennend. Er wordt geluisterd naar jouw weg. Wat heeft je tot bij mij gebracht? Verder wordt er stil gestaan bij wat therapie is of voor jou kan zijn, de context waarbinnen gewerkt wordt, een aantal praktische zaken, en wordt een eerste stap gezet naar de weg die je in therapie kan afleggen.  

Hoe het verloop van de gesprekken verder in zijn werk gaat, verschilt van individu tot individu. Hoe lang de psychotherapie duurt, is afhankelijk van de hulpvraag.

Betaling? Een gesprek duurt ongeveer één uur waarbij op het eind van de sessie cash betaald wordt (€50). 
Een afspraak kan kosteloos verzet of geannuleerd worden, tot 24u op voorhand. Zoniet, wordt ze aangerekend.